Otoemisja – rejestracja otoemisji akustycznych przy pomocy monitorowej sondy umieszczonej w kanale ucha zewnętrznego jest nieinwazyjną, obiektywną metodą badawczą, mającą szerokie zastosowanie w diagnostyce audiologicznej. Nie jest badaniem ilościowym stanu narządu słuchu, lecz tylko oceną sprawności mechanicznej receptora słuchu.
Otoemisja jest badaniem bezbolesnym, można je wykonać u bardzo małych dzieci. Polega na rejestracji odbitej energii akustycznej w ślimaku, za pomocą sondy umieszczonej w kanale słuchowym zewnętrznym. Narząd Cortiego działa, jak biochemiczny aparat słuchowy, przewodzący sygnał akustyczny w obie strony.
Wyróżniamy otoemisję akustyczną: spontaniczną i wywołaną.
Przykładowe wyniki otoemisji akustycznej wywołanej: TEOAE i DPOAE u osoby z prawidłowym słuchem