Jeżeli stwierdzimy u siebie lub naszych bliskich problem ze słuchem, czy w postaci niedosłuchu czy jakikolwiek inny związany z narządem słuchu warto skorzystać z pomocy specjalisty. Możemy udać się do lekarza pierwszego kontaktu, który na podstawie przeprowadzonego z nami wywiadu i badania ogólnego stwierdzi potrzebę dalszych bardziej specjalistycznych badań i skieruje do lekarza specjalisty.

Lekarz pierwszego kontaktu

Obecny system opieki zdrowotnej w Polsce funkcjonuje w taki sposób, że osoba z podejrzeniem niedosłuchu trafia najpierw do lekarza pierwszego kontaktu, który na podstawie wstępnego badania decyduje o konieczności konsultacji ze specjalistą w danej dziedzinie. Jeśli podejrzewasz problem niedosłuchu u siebie lub u Twoich bliskich zwróć się do lekarza pierwszego kontaktu, który skieruje do lekarza specjalisty, zajmującego się problemem niedosłuchu.

Lekarz specjalista

Specjalista otolaryngolog czyli specjalista chorób uszu, nosa, gardła i krtani to lekarz zajmujący się między innymi schorzeniami, których wynikiem lub objawem towarzyszącym może być różnego typu niedosłuch. Zadaniem otolaryngologa jest ustalenie przyczyny i rodzaju niedosłuchu oraz podjęcie działań mających na celu odpowiednie leczenie.

Protetyk słuchu

Zadaniem protetyka słuchu jest dokładna ocena stopnia i charakteru niedosłuchu u pacjenta, u którego lekarz specjalista ustalił wskazania do protezowania słuchu. Na tej podstawie protetyk słuchu dobiera odpowiednie dla danego pacjenta urządzenie poprawiające słuch (wkładka uszna, aparat słuchowy).