Aparaty zauszne

Aparat zauszny (BTE) składa się z obudowy, która ma kształt pozwalający z łatwością umieścić aparat za uchem. W obudowie tej znajdują się zasadnicze elementy każdego aparatu słuchowego, do których należą: mikrofon, wzmacniacze, układ regulujący, słuchawka i źródło zasilania. Aparat ten połączony jest przezroczystym wężykiem z wkładką uszną. Wężyk ten musi być elastyczny i przycięty na odpowiednią długość. Bardzo ważną częścią aparatu zausznego jest wkładka. Wykonywana jest ona na podstawie indywidualnego wycisku z ucha (pasuje tylko do jednego ucha i tylko jednej osoby). Wkładka ta musi być prawidłowo umieszczana w uchu i być szczelnie dopasowana, aby aparat nie piszczał. Aparat ten stosowany jest do wszystkich rodzajów ubytków słuchu.

Aparaty wewnątrzuszne

Aparat wewnątrzuszny (ITE) w porównaniu z aparatem zausznym składa się tylko z jednej części – obudowy ( nie jest potrzebna wkładka). Cała elektronika znajduje się w obudowie, która wykonana jest na podstawie indywidualnego wycisku z ucha. Aparaty te mogą posiadać potencjometr głośności oraz przycisk do zmiany programów. Aparat ten stosowany jest do wszystkich ubytków od lekkiego do umiarkowanego.

Aparaty wewnątrzkanałowe


Aparat wewnątrzkanałowy (CIC) jest to najmniejszy aparat słuchowy prawie niewidoczny w uchu. Wszystkie części aparatu wklejone są w maleńką obudowę i jak sama nazwa mówi jest on głęboko umieszczony w przewodzie słuchowym. Aparat ten pozwala na swobodne rozmawianie przez telefon. W aparacie tym używana jest bardzo mała bateria i specjalny maleńki filtr chroniący elektronikę aparatu przed zanieczyszczeniem woszczyną, dlatego wymagana jest dobra sprawności manualna pacjenta. Aparaty ten stosowany jest do wszystkich ubytków od lekkiego do umiarkowanego.