W zależności od wielu czynników, takich jak wiek, rodzaj ubytku słuchu, jego przyczyny, nasz stan zdrowia, dobierane jest rozwiązanie kompensujące skutki ubytku słuchu. W wielu przypadkach niedosłuch jest objawem innego schorzenia ucha zewnętrznego, środkowego czy wewnętrznego albo współistnieje ze schorzeniem pozaotolaryngologicznym. W każdym przypadku podejrzenia niedosłuchu pacjent powinien być zbadany przez lekarza otolaryngologa w celu ustalenia przyczyny niedosłuchu i zaplanowania dalszego postępowania terapeutycznego. W przypadku wielu schorzeń (otoskleroza, stany zapalne, stany po urazach) możliwe jest przyczynowe leczenie lub przynajmniej znaczne zmniejszenie stopnia niedosłuchu.

Najpopularniejszym rozwiązaniem w przypadku niedosłuchów są aparaty słuchowe. Dostępne obecnie aparaty słuchowe w większości oparte są na technologii cyfrowej. Oznacza to, że przetwarzają sygnał pojawiający się w każdym, nawet najmniejszym obszarze. Są miniaturowym komputerem, który potrafi rozróżnić poszczególne dźwięki i odpowiednio dostosować się do określonej sytuacji akustycznych. U większości osób z niedosłuchem nowoczesne aparaty słuchowe są wystarczającym narzędziem poprawiającym komfort słyszenia.

W przypadku głuchoty lub bardzo głębokich niedosłuchów obecnie najlepszym rozwiązaniem jest implant ślimakowy, jedyna proteza zmysłu, jaką udało się wymyślić człowiekowi. Jest to elektroniczna proteza zmysłu słuchu, dzięki której osoby głuche i głęboko niedosłyszące mogą odbierać wrażenia słuchowe i komunikować się. Implant ślimakowy jest sprawdzonym rozwiązaniem stosowanym od 20 lat w leczeniu głuchoty.

Jeszcze innym rozwiązaniem stosowanym w przypadkach uszkodzenia przewodu słuchowego zewnętrznego i/lub ucho środkowe, a ucho wewnętrzne działa poprawnie, stosuje się implanty zakotwiczone BAHA, umożliwiające słyszenie za pośrednictwem przewodnictwa kostnego