Proces słyszenia i rozumienia mowy jest zjawiskiem bardzo złożonym. Na jego jakość wpływa nie tylko prawidłowo działający mechanizm przewodzenia i odbierania dźwięku, ale również szereg procesów kojarzeniowych i wspomagających, wynikających ze stopnia rozwoju centralnego układu nerwowego. Dlatego tak bardzo istotne jest, jak najwcześniejsze wykrycie niedosłuchu w celu zapewnienia optymalnego rozwoju.

Słuch prawidłowy

Prawidłowe słyszenie warunkuje rozwój człowieka i jest gwarancją jakości życia.
Ucho ludzkie jest wrażliwe na bardzo szeroką gamę dźwięków. Prawidłowe słyszenie można określić dwoma parametrami: częstotliwością i natężeniem dźwięku.
Najistotniejsze dla prawidłowego funkcjonowania jest słyszenie w zakresie pasma mowy (od 250 do 8000 Hz). Za normę słyszenia przyjmuje się próg słyszenia pasma mowy (0 do 30 dB).

Poniższy audiogram obrazuje pasmo mowy w kształcie banana. Ucho dobrze słyszące bez problemu rejestruje zapisane tu dźwięki mowy.