INFORMACJA DLA PACJENTÓW!!!!!Zgodnie z rozporządzeniem NFZ:


Wizyta prywatna lub w ramach NFZTYLKO Z WAŻNYM DOKUMENTEM UBEZPIECZENIA 

(RMUA, legitymacja ubezpieczeniowa, wpłata składki do ZUS itp.)
BRAK DOKUMENTU UBEZPIECZENIA
SKUTKUJE WYSTAWIENIEM RECEPTY PŁATNEJ 100%
(-) Dyrektor