Tympanometria – polega na badaniu podatności błony bębenkowej na zmiany ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym. Tympanometria jest badaniem obiektywnym. Informuje lekarza o warunkach przewodzeniowych w uchu środkowym oraz pozwala na obiektywną ocenę funkcji trąbki słuchowej. Krzywe tympanometryczne wyznaczane są automatycznie za pomocą tympanometru.


Wyróżniamy 3 zasadnicze typy tympanogramów:
  • typ A: maksymalna wartość podatności występuje przy 0mm słupa wody,
  • typ B: krzywa prawie płaska, bez zaznaczonej wartości maksymalnej,
  • typ C: przesunięcie wartości maksymalnej w kierunku ciśnienia ujemnego. Przesunięcie wierzchołka w kierunku ciśnienia dodatniego występuje rzadko. Przesunięcia ±50mm słupa wody nie są uważane za patologiczne.
Na tympanogramach ocenia się trzy parametry: wysokość, wierzchołek i kształt. Wysokość krzywej oznacza bezwzględną wartość podatności. Ma ona jednak małe znaczenie diagnostyczne ze względu na duży rozrzut, tak u osób z normalnym słuchem, jak i u niedosłyszących. Im wyższa krzywa, tym większa podatność błony i odwrotnie.

Badanie jest bezbolesne, polega na wprowadzeniu do kanału słuchowego zewnętrznego sondy pomiarowej, która pozwala zmienić ciśnienie w zakresie od -400 do +400mm słupa wody.


Typ A

Typ B


Typ C