Aparaty wewnątrzkanałowe

 

Aparat wewnątrzkanałowy (CIC) jest to najmniejszy aparat słuchowy prawie niewidoczny w uchu. Wszystkie części aparatu wklejone są w maleńką obudowę i jak sama nazwa mówi jest on głęboko umieszczony w przewodzie słuchowym. Aparat ten pozwala na swobodne rozmawianie przez telefon. W aparacie tym używana jest bardzo mała bateria i specjalny maleńki filtr chroniący elektronikę aparatu przed zanieczyszczeniem woszczyną, dlatego wymagana jest dobra sprawności manualna pacjenta.
Aparaty ten stosowany jest do wszystkich ubytków od lekkiego do umiarkowanego.