Podpisaliśmy kontrakt z NFZ


Podpisaliśmy kontrakt z NFZ na zabiegi otolaryngologiczne. Przypominamy o potrzebie posiadania skierowania do szpitala wystawionego przez specjalistę laryngologa.