NOWA SUPERNWOCZESNA MASZYNA DO DEZYNFEKCJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO


 W trosce o jeszcze większe Państwa bezpieczeństwo w trakcie zabiegów zakupiliśmy nową supernowoczesną maszynę do dezynfekcji sprzętu medycznego renomowanej niemieckiej firmy Miele o symbolu G 7882CD.

Przy dezynfekcji przyborów medycznych dokładne oczyszczenie stanowi istotną przesłankę pewności prawidłowego wykonania dezynfekcji i sterylizacji. Mycie i dezynfekcja powinny być dokonywane w ramach procesów o stwierdzonej zgodności z odpowiednimi wymogami i rozporządzeniami dotyczącymi użytkowania produktów medycznych. Norma prEN ISO 15883 stawia zupełnie nowe wymagania w stosunku do automatów myjąco-dezynfekujących. Firma Miele zastosowała już w nowej generacji automatów myjąco-dezynfekujących rozwiązania techniczne odpowiadające tym wymaganiom i które ponadto ustanowiły nowe standardy. Firma Miele jako wiodący, innowacyjny producent wprowadzając nową generację urządzeń G 78 ustaliła nowy standard dla automatów myjąco-dezynfekujących. 
 Miele 7882 CD umożliwia uzyskanie szczególnie dobrych wyników mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych oferując metody bardziej dokładne od tych, stosowanych wcześniej. Dzięki dalszej ewolucji p automatów myjąco-dezynfekujących przygotowanie narzędzi medycznych jest jeszcze bardziej skuteczne. Miele 7882 CD oznacza optymalny proces mycia, w którym usuwane są nawet pozornie nierozpuszczalne proteiny. Program Oxivario wprowadzony przez Miele stanowi optymalne rozwiązanie w przypadku narzędzi medycznych klasyfikowanych jako krytyczne, zgodnie z wytycznymi Instytutu Roberta Kocha w Niemczech (RKI). Gwarantuje on skuteczny proces mycia narzędzi chirurgicznych i mikrochirurgicznych, łącznie ze światłowodami.