Nowoczesna platforma ECLIPSE dla naszych pacjentów


W ostatnim czasie dokonaliśmy zakupu nowoczesnej platformy ECLIPSE firmy Interacoustics przeznaczonej do rejestracji potencjałów wywołanych oraz otoemisji akustycznej. Platforma ta została wyposażona w moduły EP15 i ABRIS. Moduł EP15 pozwala dokonać rejestracji wczesnych potencjałów wywołanych z pnia mózgu, umożliwiających precyzyjne określenie progu słyszenia u osób, w przypadku których nie można wykonać standardowego badania audiometrycznego słuchu (szczególnie u dzieci ze względu na brak współpracy). Moduł ABRIS natomiast umożliwia wykonanie szybkiego, dokładnego i wiarygodnego przesiewowego badania słuchu u noworodków. Badanie takie trwa od 20 sekund do kilku minut i określa czy noworodek ma słuch prawidłowy czy też wymaga dalszej szczegółowej diagnostyki.