Jedyny w Polsce unikatowy kierunek studiów "LOGOPEDIA Z AUDIOFONOLOGIĄ"


Logopedia z audiofonologią to kierunek unikatowy, prowadzony w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie we współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Został on uruchomiony w roku akademickim 2007/2008. 
W dniach 14 i 15 marca 2008 r. kandydatów na studia na kierunku Logopedia z audiofonologią zapraszamy do Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (ul. Sowińskiego 17, sala wykładowa), w godzinach od 11.00 do 13.00 oraz na stoisko w Rektoracie UMCS (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5), w godzinach od 9.00 do 15.00. 
W Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego w ramach „Drzwi Otwartych” – każdego dnia – odbędą się spotkania z kandydatami, połączone z prezentacją filmu poświęconego problematyce logopedycznej oraz pracy logopedy: logopedii jako dyscyplinie naukowej, zagadnieniom mowy i najczęstszym przypadkom jej zaburzeń, sposobom pomocy logopedycznej. Po projekcji będzie możliwość uzyskania dodatkowych informacji i wyjaśnień bezpośrednio od pracowników naukowych Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego – na pytania kandydatów będą odpowiadały: dr Aneta Domagała i dr Urszula Mirecka. W ramach dyżuru przewidziane są także indywidualne rozmowy z kandydatami. Osoby zainteresowane podjęciem studiów logopedycznych otrzymają najważniejsze dane dotyczące rekrutacji na ulotkach informacyjnych.
Ponadto na tablicy informacyjnej zaprezentowany zostanie szczegółowy program studiów, informacje na temat kierunku Logopedia z audiofonologią jako kierunku unikatowego oraz na temat innych form kształcenia logopedów na UMCS: w ramach studiów stacjonarnych i studiów podyplomowych, ze wskazaniem sposobów podnoszenia kwalifikacji zawodowych i uzyskiwania specjalizacji (neurologopedia, surdologopedia). Zostaną również przedstawione informacje dotyczące kadry naukowej i działalności Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.
W ramach „Drzwi Otwartych” zapraszamy również na nasze stoisko w Rektoracie UMCS – także tam prezentujemy nasz kierunek na tablicy informacyjnej. Dyżur na stoisku będzie pełniła dr Wanda Kostecka z Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, która udzieli osobom zainteresowanym niezbędnych informacji. Ponadto kandydaci na studia logopedyczne będą mieli możliwość rozmowy z osobami już studiującymi i skorzystania z ich doświadczeń.

W chwili obecnej dodatkowe informacje na temat studiów na kierunku Logopedia z audiofonologią możnauzyskać na stronach internetowych Wydziału Humanistycznego UMCS.