LARYNGOLOGIA I APARATY SŁUCHOWE
OŚRODEK ZABIEGOWY I DIAGNOSTYCZNY
ul. Dolna Wilda 16
61-552 Poznań
www.laryngologia.pl
laryngologia@laryngologia.pl

OTOLARYNGOLOGIA
(porady specjalistyczne i zabiegi )
tel. 61 833 77 90 
fax 61 833 14 24

APARATY SŁUCHOWE
 tel. 061 833 44 00

Informacja telefoniczna
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.30 - 19.00

OTOLARYNGOLOGIA
FONIATRIA
APARATY SŁUCHOWE
ul. 28 Czerwca 1956 nr 149
61-522 Poznań
tel. 61 833 08 55
poradnia I piętro